Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של אדם זקן

תפריט

מה הפירוש של אדם זקן בחלום, מה אומר אדם זקן בחלום?

אדם זקן

לפי האמונה הרווחת אם דיבר עם החולם,כדאי לחולםלקבל עיצה מועילה ממישהו שהוא סומך עליו. מתפרש גם כחלום נבואי לפיו צפויה לחולם התעשרות קלה,ייתכן ובהימורים או במהלך עיסקי נבון.

> חלומות נוספים המכילים 'אדם זקן'

חלומות על אדם זקן

סבא שנפטר מגיע בחלום בהלוויה שלו עומד

סבא שנפטר מגיע בחלום בהלוויה שלו עומד על הרגליים בתור אדם צעיר בתור אדם מבוגר בתור אדם זקן ובתור אדם ישיש למרות שהיה קטוע רגל והולך מהר להלוויה שלו עצמו

פרושים נוספים לחלום עם אדם זקן

אדם זקן

לפי האמונה הרווחת אם דיבר עם החולם,כדאי לחולםלקבל עיצה מועילה ממישהו שהוא סומך עליו. מתפרש גם כחלום נבואי לפיו צפויה לחולם התעשרות קלה,ייתכן ובהימורים או במהלך עיסקי נבון.

> חלומות נוספים המכילים 'אדם זקן'

> חיפוש סמלים בחלום עם אדם זקן