Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של אדמה

תפריט

מה הפירוש של אדמה בחלום, מה אומר אדמה בחלום?

אדמה

לראות אדמה בחלום מסמלת כמה דברים שונים. לפי האמונה הרווחת האדמה מסמלת את האמא. אמא אדמה ולכן זה תלוי הקשר בחלום כציד הופיעה האדמה לחולם. אדמה בחלום יכולה גם לסמל התחדשות וצמיחה וקרקע פוריה. לרוב חולמים על אדמה לאחד התחלות חדשות כמו מקום עבודה חדש, לימודים או מעבר דירה. אדמה יבשה מסמלת חוסר ריגשי, רגבי האדמה המתפוררים מסמלים רצון לקשר כמו אדמה צמאה למים.

> חלומות נוספים המכילים 'אדמה'

חלומות על אדמה

לאסוף מטבעות כסף חלמתי כי אני מוצאת

לאסוף מטבעות כסף חלמתי כי אני מוצאת מטבעות באדמה של 1 שקל ועוד 1 שקל ואחר כך 5 שקלים ו - 10 שקלים באדמה אני חופרת ומוצאת אותם מבריקים מה הפתרון לכך ?

חלוםהייתי בקניון וקניתי כמה דברים ומיהאתי לחזור

חלוםהייתי בקניון וקניתי כמה דברים ומיהאתי לחזור חיכי ליד הספסל לאוטו והשארתי את הקניה על הרצפה ופתאום חושך התחלתי לרוץ ולרוץ ואין איש בסביבה הכל נעשה חודך המשכתי לרוץ והמוצא האחרון זה הר שחור ומחליק שאני צריכה לטפס התחלתי לטפס ולטפס וכל פעם מחליקה למטה בחזרה ושוב מתחילה מחדש צועקת בוכה ואין איש בסביבה..הגעתי טיפה למעלה ופתאום מישהו שהגיע גםבטיפו לפני והתחלתי לצעוק לו תמשוך אותי למעלה בבק...שההה אמר תטפסי עוד קצת ונמדיך ביחק ..אין לי כוחו ניסיתי ושוב ביקשתי תעזור לי תפס לי ביד ומשך איתי טיפה למעלה וכמעט הגענו הוא המשיך לטפס ואז אני החלקתי חזרה למטה...זה לא הר בטבע זה הר מתחת לאדמה הסלעים מחליקים והוא הר בעמידה כמו ריר על טיפוס הרים

פרושים נוספים לחלום עם אדמה

דורכת על אדמה

לדרוך על אדמה בחלום מסמל עזרה של הורים לחולם. הקרדע בחלום היא היציבות של החולם ואביו ואמו של החולם לרוב הם הקרקע היציבה. אדמה בכלל מסמלת את אמא אדמה לחולם ולכן לדרוך על אדמה לפי האמונה הרווחת זה סימן שמישהו עוזר לך.

> חלומות נוספים המכילים 'דורכת על אדמה'

אדמה

לראות אדמה בחלום מסמלת כמה דברים שונים. לפי האמונה הרווחת האדמה מסמלת את האמא. אמא אדמה ולכן זה תלוי הקשר בחלום כציד הופיעה האדמה לחולם. אדמה בחלום יכולה גם לסמל התחדשות וצמיחה וקרקע פוריה. לרוב חולמים על אדמה לאחד התחלות חדשות כמו מקום עבודה חדש, לימודים או מעבר דירה. אדמה יבשה מסמלת חוסר ריגשי, רגבי האדמה המתפוררים מסמלים רצון לקשר כמו אדמה צמאה למים.

> חלומות נוספים המכילים 'אדמה'

האדמה

לראות אדמה בחלום מסמלת כמה דברים שונים. לפי האמונה הרווחת האדמה מסמלת את האמא. אמא אדמה ולכן זה תלוי הקשר בחלום כציד הופיעה האדמה לחולם. אדמה בחלום יכולה גם לסמל התחדשות וצמיחה וקרקע פוריה. לרוב חולמים על אדמה לאחד התחלות חדשות כמו מקום עבודה חדש, לימודים או מעבר דירה. אדמה יבשה מסמלת חוסר ריגשי, רגבי האדמה המתפוררים מסמלים רצון לקשר כמו אדמה צמאה למים.

> חלומות נוספים המכילים 'האדמה'

> חיפוש סמלים בחלום עם אדמה