Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של אהבה ישנה

תפריט

מה הפירוש של אהבה ישנה בחלום, מה אומר אהבה ישנה בחלום?

אהבה ישנה

לפי האמונה הרווחת התרפקות על העבר המראה על קשר שעדיין קיים, לפחות רגשי,עם אותה אהבה והחלום בא בכדי "לפצות על משהו".

> חלומות נוספים המכילים 'אהבה ישנה'

חלומות על אהבה ישנה

נשלחתי למשימה סודית עם חברה שלי לבולגריה

נשלחתי למשימה סודית עם חברה שלי לבולגריה ויש אנשים שרוצים לעצור בעדי אני ה"רעה" מביניהם אני נמצאת בשדה תעופה ברגע שאני רואה את האיש שאני אוהבת עם עוד שני אנשים שאני מכירה אני מסתכלת עליו במבט לא מאמין תוך כדי הליכה לכיוון ההפוך ממנו שני האנשים לא שמים לב אליי אחר כך אני הולכת לאולם מסוים ומקבלת הוראה לגרום לאיש שאני אוהבת להידלק עליי כדי לקדם את המטרה שלי אני פוגשת אהבה ישנה ושרה איתה בתוך אולם קונצרטים שחור וענק עם עוד מלא אנשים

פרושים נוספים לחלום עם אהבה ישנה

אהבה ישנה

לפי האמונה הרווחת התרפקות על העבר המראה על קשר שעדיין קיים, לפחות רגשי,עם אותה אהבה והחלום בא בכדי "לפצות על משהו".

> חלומות נוספים המכילים 'אהבה ישנה'

> חיפוש סמלים בחלום עם אהבה ישנה