Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של אוצר

תפריט

מה הפירוש של אוצר בחלום, מה אומר אוצר בחלום?

אוצר

לפי תודעה רוחנית יתכן וזהו רמז למשהו שימצא.

> חלומות נוספים המכילים 'אוצר'

חלומות על אוצר

חלמתי שאני עוברת ברחוב ורואה משהו עטוף

חלמתי שאני עוברת ברחוב ורואה משהו עטוף וסגור מונת על וגם עוד דבר עטוף אני חושבת שיש שם אוצר אני מרימה אחד מהם ופותחת לראות מה מצאתי ואז אני רואה תינוק שרק נולד מת בפנים ואז אני מניחההספסל אותו בחזרה על הספסל והולכת משם

פרושים נוספים לחלום עם אוצר

אוצר

לפי תודעה רוחנית יתכן וזהו רמז למשהו שימצא.

> חלומות נוספים המכילים 'אוצר'

אוצרות

לפי תודעה רוחנית רמז שהחולם עשוי למצוא משהו מועיל לעצמו.

> חלומות נוספים המכילים 'אוצרות'

> חיפוש סמלים בחלום עם אוצר