Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של אורחים

תפריט

מה הפירוש של אורחים בחלום, מה אומר אורחים בחלום?

אורחים

לפי האמונה הרווחת לקבל אורחים בחלום – לקבל הודעה כלשהי בקרוב.

> חלומות נוספים המכילים 'אורחים'

חלומות על אורחים

חלום על קבר של רבי מאיר בעל

חלום על קבר של רבי מאיר בעל הנס חלמתי שרביא מאיר כיבד אותי ממשהו טעים בקברו ושהו נתן לי לחלק לכל האורחים שהיו במקום בשמחה גדולה

חלום על קבר של רבי מאיר בעל

חלום על קבר של רבי מאיר בעל הנס היו מלא אנשים ואביא מאיר נתן לי לחלק לכל האורחים מהצלחת והייתה שמחה גדולה

פרושים נוספים לחלום עם אורחים

אורחים לא צפויים

לפי האמונה הרווחת אם אתם שמחים שהם באו – החלום מצביע על כך, שגורל יאיר לכם פנים.

> חלומות נוספים המכילים 'אורחים לא צפויים'

וילון, וילונות

לפי האמונה הרווחת אם ראיתם בחלום וילונות על חלונות או על דלתות – תתכוננו לאורחים שיבואו בלי הזמנה.

> חלומות נוספים המכילים 'וילון, וילונות'

אורחים באו בהפתעה

לפי האמונה הרווחת אם אתם שמחים שהם באו – סימן שגורל יאיר לכם פנים.

> חלומות נוספים המכילים 'אורחים באו בהפתעה'

> חיפוש סמלים בחלום עם אורחים