Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של אחות

תפריט

מה הפירוש של אחות בחלום, מה אומר אחות בחלום?

אחות

לפי האמונה הרווחת לראות אותה בחלום או לדבר איתה מצביע על יחסים טובים.

> חלומות נוספים המכילים 'אחות'

חלומות על אחות

אחותי על סירה קטנה עם התיק שלה

אחותי על סירה קטנה עם התיק שלה שיט בתוך העיר באחד הרחובות בכדי לראות סרט התיק שלה נפל למים היא נעמדה בכביש שמלא מיים וביקשה שאביא לה שקית לתיק

פרושים נוספים לחלום עם אחות

אחותי

לפי האמונה הרווחת לראות אותה בחלום או לדבר איתה מצביע על יחסים טובים.

> חלומות נוספים המכילים 'אחותי'

אחות

לפי האמונה הרווחת לראות אותה בחלום או לדבר איתה מצביע על יחסים טובים.

> חלומות נוספים המכילים 'אחות'

אחות חיה שמתה בחלום

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על חיים ארוכים לאחות של החולם.

> חלומות נוספים המכילים 'אחות חיה שמתה בחלום'

> חיפוש סמלים בחלום עם אחות