Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של אחותי

תפריט

מה הפירוש של אחותי בחלום, מה אומר אחותי בחלום?

אחותי

לפי האמונה הרווחת לראות אותה בחלום או לדבר איתה מצביע על יחסים טובים.

> חלומות נוספים המכילים 'אחותי'

חלומות על אחותי

דוד של יושב על אמא שלי בספה

דוד של יושב על אמא שלי בספה ואני ניגשת אליו ואומרת לו שיקום כי זה לא נעים לי ואחותי גם היתה ואמרה לו לקום ואז הוא קם

פרושים נוספים לחלום עם אחותי

אחותי

לפי האמונה הרווחת לראות אותה בחלום או לדבר איתה מצביע על יחסים טובים.

> חלומות נוספים המכילים 'אחותי'

אחותי בהריון

לפי תודעה רוחנית לאחותך יש רעיון או תוכנית שהיא כבר גיבשה ועומד לצאת לפועל.

> חלומות נוספים המכילים 'אחותי בהריון'

אחותי בהריון הפלה

לפי תודעה רוחנית תוכניות שהיו לאחותך נגוזו.

> חלומות נוספים המכילים 'אחותי בהריון הפלה'

> חיפוש סמלים בחלום עם אחותי