Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של איש עיוור

תפריט

מה הפירוש של איש עיוור בחלום, מה אומר איש עיוור בחלום?

איש עיוור

לפי האמונה הרווחת איזשהו אדם נכבד יבקש ממכם עזרה.

> חלומות נוספים המכילים 'איש עיוור'

חלומות על איש עיוור

נמצאת בתחנה מרכזית אני נאחזת באיש עיוור

נמצאת בתחנה מרכזית אני נאחזת באיש עיוור כדי שיוציא אותי מהתחנה המרכזית אני לא מצליחה לצאת מהיציאה ההיא אז הלכתי ליציאה אחרת וכשיצאתי ראיתי הומלסית עם שני מגבים לצורך הגנה עצמית לאחר מכן הומלס אחר הגיע לאותו מקום וניסה להתקרב אלי עם מעדר.

פרושים נוספים לחלום עם איש עיוור

איש עיוור

לפי האמונה הרווחת איזשהו אדם נכבד יבקש ממכם עזרה.

> חלומות נוספים המכילים 'איש עיוור'

> חיפוש סמלים בחלום עם איש עיוור