Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של איש שמן

תפריט

מה הפירוש של איש שמן בחלום, מה אומר איש שמן בחלום?

איש שמן

לפי האמונה הרווחת חלום שמופיע בו מישהו שמן תמיד מבשר דברים טובים.

> חלומות נוספים המכילים 'איש שמן'

חלומות על איש שמן

חלמתי שנחטפתי בידי איש שמן וגדול ומאיזשהו

חלמתי שנחטפתי בידי איש שמן וגדול ומאיזשהו סיבה גם חטף את התוכי שלי. לאחר זמן מה שהוא איים לאכול אותי אני ברחתי או שהוא שחרר אותי אני לא בטוח אבל מאיזשהו סיבה חזרתי לשם ואז ראיתי אותו הולך ו המצלמה שהשגיחה עלי שהייתה קודם נעלמה ו ראיתי את התוכי שלי יושב מחוץ לחלון שיש מתחתיו חוטי תיל ורציתי להוציא אותו משם אז הושתטי יד אליו אבל הוא לא בא אלי והייתה לי הרגשה שהוא הסתכל עלי עצבני ואז האיש השמן פתאום תפס את היד שאותה השתטי לתוכו בכוח מעבר לחלון מהצד כי כנראה היה שם עוד חלון מימין והסתכל בפרצוף עצבני יאמר ידעתי שתנסה לברוח או משהו כזה ופה השתתקתי ולא יכולתי לברוח למרות שהדלת הייתה פתוחה ו כנראה חיכיתי שהוא יבוא לעשות לי משהו ופה התעוררתי

עברנו לגור בבניין ישן שבו אנשים נהרגים

עברנו לגור בבניין ישן שבו אנשים נהרגים באכזריות עד שאני מגלה מרתף בו יש סכינים וחפצים חדים ושתי מיטות שבאחת שכובה אישה בלי ראש . ומי שרוצח אותם זה איש שמן עם זיפים ובנו תמיד לידו הוא כמעט תופס אותי ואני בורחת אז הוא תופס את אבא שלי והורג אותו ומנסה להרוג אותי עד שהרגתי את בנו והמשטרה הגיעה

פרושים נוספים לחלום עם איש שמן

איש שמן

לפי האמונה הרווחת חלום שמופיע בו מישהו שמן תמיד מבשר דברים טובים.

> חלומות נוספים המכילים 'איש שמן'

> חיפוש סמלים בחלום עם איש שמן