Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של אישה זקנה

תפריט

מה הפירוש של אישה זקנה בחלום, מה אומר אישה זקנה בחלום?

אישה זקנה

לפי האמונה הרווחת החלום רומז כי החולם עומד בפני הארה רוחנית שתשנה את חייו ואת השקפת עולמו.

> חלומות נוספים המכילים 'אישה זקנה'

חלומות על אישה זקנה

מכרה שלי מוצאת אותי בבית שני מסתתרת.

מכרה שלי מוצאת אותי בבית שני מסתתרת. היא מקלחת אצלי ואני ממתינה לה בחוץ ללכת לשבת בבית קפה. בנתיים מגיעה אישה זקנה עם מגש ענק של קורסונים ומציעה לי לקחת. אני מתלבטת וכשהמכרה שלי מגיעה היא מסתכלת עליה בחשש ומתרחקת ונעלמת. מחוסר נעימות אני מנסה לבחור משהו אבל העוגות הופכות לברגים וחפצים שונים. בסוף גם אני מתרחקת מהאישה ומתחילה לרוץ ופתאום אני עפה וההרגשה שכל תזוזה שלי באויר מקבלת גיבוי של ביטחון בזכות המגע עם הזקנה

פרושים נוספים לחלום עם אישה זקנה

אישה זקנה בשחור

לפי האמונה הרווחת מי שהיא הרוצה למסור לך משהו מוחשי.

> חלומות נוספים המכילים 'אישה זקנה בשחור'

אישה זקנה

לפי האמונה הרווחת החלום רומז כי החולם עומד בפני הארה רוחנית שתשנה את חייו ואת השקפת עולמו.

> חלומות נוספים המכילים 'אישה זקנה'

> חיפוש סמלים בחלום עם אישה זקנה