Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של ארוחת ערב

תפריט

מה הפירוש של ארוחת ערב בחלום, מה אומר ארוחת ערב בחלום?

ארוחת ערב

לפי האמונה הרווחת אירוע שמח במשפחה שיקרה בקרוב.

> חלומות נוספים המכילים 'ארוחת ערב'

חלומות על ארוחת ערב

אימוץ ילדים חלמתי שאני ובעלי מאמצים ילדה

אימוץ ילדים חלמתי שאני ובעלי מאמצים ילדה בלונדינית ויפה ושאנו הולכים איתה בחוץ היא הופכת לתוכי . אז אנשים אומרים לנו אבל כבר היה לכם תוכי אז אנחנו אומרים עכשיו היא נקראת כמו תוכי אבל ששמים אותה במיטה היא ילדה ואני אמרת לבעלי אולי נאמץ אותה חוקית והוא משיב מספיק שאנו מגדלים אטתה ואנחנו הולכים איתה לחמתי לארוחת ערב

פרושים נוספים לחלום עם ארוחת ערב

ארוחת ערב

לפי האמונה הרווחת אירוע שמח במשפחה שיקרה בקרוב.

> חלומות נוספים המכילים 'ארוחת ערב'

> חיפוש סמלים בחלום עם ארוחת ערב