Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של בדיקה

תפריט

מה הפירוש של בדיקה בחלום, מה אומר בדיקה בחלום?

בדיקה

לפי תודעה רוחנית קיים צורך לבחון אי ודאות.

> חלומות נוספים המכילים 'בדיקה'

חלומות על בדיקה

חלמתי שאני בהריון ואני נערה ואני צריכה

חלמתי שאני בהריון ואני נערה ואני צריכה להסתיר את ההריון ואני הולכת לבדיקה אצל הרופא ואין לי כסף ואני ממש רוצה את התינוק והאבא של התינוק לא יודע מיזה וגם אני לא זוכרת מי זה

אמא שלי אחותי ואמא שלו חלמו עלי

אמא שלי אחותי ואמא שלו חלמו עלי שאני בהריון.. זה בתקוםה שחששתי מאודהשאני כן עקב דימום קל.... עשיתי בדיקה ביתית יצא שלילי.. מה מרמז החלומות של כולן כלפי?

פרושים נוספים לחלום עם בדיקה

המצבה

לפי האמונה הרווחת חלום אזהרה המצביע על צורך להיפטר מהגבלות,לבצע בדיקה עצמית והערכה עצמית מחודשת. לראות את המצבה שלך זה סימן לגלגול נשמות וסימן שמישהו שומר עלייך.

> חלומות נוספים המכילים 'המצבה'

אדם חולה

לפי תודעה רוחנית רמז לבדיקה עצמית בעניין בריאותי

> חלומות נוספים המכילים 'אדם חולה'

בדיקה

לפי תודעה רוחנית קיים צורך לבחון אי ודאות.

> חלומות נוספים המכילים 'בדיקה'

> חיפוש סמלים בחלום עם בדיקה