Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של בובות

תפריט

מה הפירוש של בובות בחלום, מה אומר בובות בחלום?

בובות

לפי האמונה הרווחת החלום מסמל בית שיש בו יחסים טובים והרמוניה מושלמת.

> חלומות נוספים המכילים 'בובות'

חלומות על בובות

חלמתי שכביכול קיבלתי תשלום על איזו עבודה

חלמתי שכביכול קיבלתי תשלום על איזו עבודה אולי בייביסיטר התכוננתי לצאת התחלתי לאסוף את החפצים שלי על השיש במטבח [שלי?] הייתה ניירת התחלתי להוציא את הניירות שלי ותעודת הזהות היו על השיש במטבח והיה בהם שטרות כסף אדומים בתוך תעודת הזהות היו שטרות כסף בניירות האחרים שהיו מקופלים בתוך הכפל המרכזי היו שטרות כסף למעשה כל שלקחתי מהשיש של המטבח מצאתי שיש בו שטרות אדומים של כסף [בחלום היה נראה לי שמדובר השטרות בעלי ערך גבוה אולי 200 ש"ח?] הייתי נבוכה מופתעת לטובה וחשבתי האם בניירות יש עוד כסף לא המשכתי לבדוק הסתכלתי לראות אם אלו ששילמו לי על העבודה האם רואים ולמעשה האם הם מבינים שיש לי כסף ושאיני זקוקה כל כך לכסף שקיבלתי מהם? גם אחותי מרים הייתה שם היא ראתה שיש כסף נתתי לה שיק של 250 ש"ח שהיה לי [אולי השיק שקיבלתי על העבודה] כדי שהיא תפרוט את השיק לכסף בבנק שלה ************************************************* היה גם חלום באותו הלילה שהיו באיזה חצר גורים של חתול אלו היו גורי חתולים שהיו איזו הכלאה בין חתול לבובה אנושית שער בלונדי ארוך על הראש רציתי לקחת אחד הגורים לילדה של אחותי ולגורי החתולים היו דרישות גבוהות לגבי מה שיקבלו כתנאי מחייה כמו מיטת בובות מפוארת שירוק שערה במברשת ותשלום - בקיצור חלום מאוד מוזר

פרושים נוספים לחלום עם בובות

בובות

לפי האמונה הרווחת החלום מסמל בית שיש בו יחסים טובים והרמוניה מושלמת.

> חלומות נוספים המכילים 'בובות'

> חיפוש סמלים בחלום עם בובות