Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של בושה

תפריט

מה הפירוש של בושה בחלום, מה אומר בושה בחלום?

בושה

לפי האמונה הרווחת להרגיש בושה בחלום מבשר הצלחה במסחר.

> חלומות נוספים המכילים 'בושה'

חלומות על בושה

חלמתי שחבר שלי משאיר אותי לבד ואני

חלמתי שחבר שלי משאיר אותי לבד ואני הולכת לבית ספר לבושה במכנס קצר וגופייה ואנשים דופקים לי מבטים ואז חבורה של אנשים מגיעה ומעיפה אותי משם ואחת מהן מתחילה לאנוס אותי מול כולם ואז כשאני משתחררת מהם אני רצה למקום חשוך ומפחיד ומתקשרת לחבר שלי מבקשת שיבוא לקחת אותי והוא צוחק עלי

חלמתי שאני בשוק ולידי חברתי אני כוסו

חלמתי שאני בשוק ולידי חברתי אני כוסו לקידוש ואני רצה ליקנות נשארה כוס אחת הפוכה וכשהפכתי אותה זה היה שבור המשכנו ללכת בשוק וראיתי רב בשוק חברתי אמרה שהוא בא כל שבת לביתה שאלתי אותה על צניעותה בלבושה כשאותו רב מגיע לביתה היא סיפרה שהיא לבן וצנוע יצאנו מהשוק בפתח השמאלי אישה נישקה מזוזוה ןכשהרמתי את ידי לנשק את המזוזה בצד ימין לא היתה מזוזה יצאנו מהשוק ראיתי את אחי ישראל ניגשתי אליו ואמרתי לא ישראל הנה התינוק שכל כך רציתה ליראות אני פונה לחברתי ןאומרת לה זה ישראל אחי רצוי לצין שאין לי ילדים מיזה שלוש שנים

פרושים נוספים לחלום עם בושה

ערווה

בושה גדולה. נחשפה ערוותו ברבים - הכוונה לראו את תוך תוכו והבינו כבריו והוא או היא נודע אליו. שיער ערוונה בחלום מסמל את הפחד שלנו להתבייש במשהו שעשינו או שאנחנו חושבים עליו. לאישה שיער ערווה יכול לסמל את המיניות המודחקת אצלה והבושה והפחד מאותה מיניות מתפרצת. לראות שיער ערווה של מישהו אחר יכול לסמן על משיכה לאותו אדם או הרצון להכיר וללמוד לדעת לעמוק דברים מוסיימים.

> חלומות נוספים המכילים 'ערווה'

מעיל

מראה על בושה גדולה אותה אנחנו חשים ורצון להסתתר ולהתגונן.

> חלומות נוספים המכילים 'מעיל'

חנות

חשש לעסקים. החולם חושש לעסקיו. חנות פתחוה במכנסיים יכולה לסמל על בושה גדולה לחולם.

> חלומות נוספים המכילים 'חנות'

> חיפוש סמלים בחלום עם בושה