Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של ביצה

תפריט

מה הפירוש של ביצה בחלום, מה אומר ביצה בחלום?

ביצה

לפי האמונה הרווחת אם חלמת על ביצה אחת, או על ביצים אחדות, כל עוד הן שלמות החלום מבשר טובה. תצליח בעתיד הקרוב להגדיל את נחסיך. אם הביצה שבורה או מקולקלת – החלום מרמז על תקופה של קושלון, הפסד וחוסר בהירות.

> חלומות נוספים המכילים 'ביצה'

חלומות על ביצה

פרושים נוספים לחלום עם ביצה

ביצה סגולה

לפי תודעה רוחנית אתה נמצא בשלבי של התפתחות רוחנית

> חלומות נוספים המכילים 'ביצה סגולה'

ביצה

לפי האמונה הרווחת אם חלמת על ביצה אחת, או על ביצים אחדות, כל עוד הן שלמות החלום מבשר טובה. תצליח בעתיד הקרוב להגדיל את נחסיך. אם הביצה שבורה או מקולקלת – החלום מרמז על תקופה של קושלון, הפסד וחוסר בהירות.

> חלומות נוספים המכילים 'ביצה'

> חיפוש סמלים בחלום עם ביצה