Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של בכי

תפריט

מה הפירוש של בכי בחלום, מה אומר בכי בחלום?

בכי

לפי האמונה הרווחת התגברות על "הפתעות", ובעיות לא צפויות ,אם החולם יפגין יותר אומץ לב בנסיון לפתור את הבעיות.

> חלומות נוספים המכילים 'בכי'

חלומות על בכי

פרושים נוספים לחלום עם בכי

בכיתי

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על ידיעה לא צפויה ועל שמחה רבה.

> חלומות נוספים המכילים 'בכיתי'

בכי אמיתי בחלום

לפי תודעה רוחנית זה טוב , זה התנקות

> חלומות נוספים המכילים 'בכי אמיתי בחלום'

בכי של מישהו

לפי האמונה הרווחת תראו ערך "בכי של אדם אחר"

> חלומות נוספים המכילים 'בכי של מישהו'

> חיפוש סמלים בחלום עם בכי