Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של בכיתי

תפריט

מה הפירוש של בכיתי בחלום, מה אומר בכיתי בחלום?

בכיתי

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על ידיעה לא צפויה ועל שמחה רבה.

> חלומות נוספים המכילים 'בכיתי'

חלומות על בכיתי

גבעה דשא לילה חושך אח אחי הקטן

גבעה דשא לילה חושך אח אחי הקטן בכיתי בכי עצב אימא רבה איתי חיבוק מחבקת את אחי הקטן גשם חלון מים בת-דודה חברה עליתי מדרגות חדר מקום מטר גשמים

גבעה דשא לילה חושך אח אחי הקטן

גבעה דשא לילה חושך אח אחי הקטן בכיתי בכי עצב אימא רבה איתי חיבוק מחבקת את אחי הקטן גשם חלון מים בת-דודה חברה עליתי מדרגות חדר מקום

פרושים נוספים לחלום עם בכיתי

בכיתי

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על ידיעה לא צפויה ועל שמחה רבה.

> חלומות נוספים המכילים 'בכיתי'

בכיתי בחלום

לפי האמונה הרווחת מצפה לך ידיעה לא צפויה.

> חלומות נוספים המכילים 'בכיתי בחלום'

> חיפוש סמלים בחלום עם בכיתי