Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של בכיתי

תפריט

מה הפירוש של בכיתי בחלום, מה אומר בכיתי בחלום?

בכיתי

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על ידיעה לא צפויה ועל שמחה רבה.

> חלומות נוספים המכילים 'בכיתי'

חלומות על בכיתי

עין פצועה נוזלית מסביב שנסגרת לי חלמתי

עין פצועה נוזלית מסביב שנסגרת לי חלמתי שהעין שלי מתחילה להסגר ואני מתחילה לאבד את הראייה בעין אחת והעין נראת טיפה נוזלית ומפחידה ומלחיצה ואני נלחצת ובוכה ואז חזר לי העין כמו שהייתה בהתחלה ואז שוב העין נסגרה ונלחצתי ובכיתי ואז שוב היא חזרה לעין הרגילה שלי וקמתי מהחלום

פרושים נוספים לחלום עם בכיתי

בכיתי

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על ידיעה לא צפויה ועל שמחה רבה.

> חלומות נוספים המכילים 'בכיתי'

בכיתי בחלום

לפי האמונה הרווחת מצפה לך ידיעה לא צפויה.

> חלומות נוספים המכילים 'בכיתי בחלום'

> חיפוש סמלים בחלום עם בכיתי