Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של בלשון

תפריט

מה הפירוש של בלשון בחלום, מה אומר בלשון בחלום?

בלשון

לחלום על דברים שקשורים ללשון מסמל דברים שקשורים למשהו שאמרנו או לא אמרנו ורצינו להגיד. ייתכן משהו ששכחנו ועומד לנו על קצה הלשון אאך בעיקר לחלום על לשון מסמן לנו על דברים שאנחנו מנועים או מפחדים לומר ולשוננו קשורה. לשון שעירה עם שערות בלשון בלום אלו דברים שאמרנו ואנחנו מתחרטים עליהם ולא היה עלינו לומר. לשון שנחתכת בחלום מישוה או משהו מונע מאיתנו לדבר ולומר את שאנחנו חושבים.

> חלומות נוספים המכילים 'בלשון'

חלומות על בלשון

שיתוק בפנים בחלום הייתי עם אמא שלי

שיתוק בפנים בחלום הייתי עם אמא שלי בדואר ואז היה לי צמרמורת בפנים ובלשון הרגשתי שאני לא יכולה להזיז את הלשון ובקושי הצלחתי לדבר כל הפנים שלי השתתקו

ישבנו בכיתה במעגל וחברה שלי ישבה ליד

ישבנו בכיתה במעגל וחברה שלי ישבה ליד חבר שלי והלשון שלו נגעה בלשון של חברה שלי ואז אני התעצבנתי ויצאתי מהכיתה ואז אחרי זה חברה שלי יצאה בוכה והיא רצה מהר יותר ממני ועקפה אותי ורציתי אחריה ואז היינו קרובים ואמרתי לה דיי לבכות חיים שלי וחברה שלי רצה אליי וקפצה עליי ונתנה לי חיבוק והרבצתי לחבר שלי אחר כך

פרושים נוספים לחלום עם בלשון

בלשון

לחלום על דברים שקשורים ללשון מסמל דברים שקשורים למשהו שאמרנו או לא אמרנו ורצינו להגיד. ייתכן משהו ששכחנו ועומד לנו על קצה הלשון אאך בעיקר לחלום על לשון מסמן לנו על דברים שאנחנו מנועים או מפחדים לומר ולשוננו קשורה. לשון שעירה עם שערות בלשון בלום אלו דברים שאמרנו ואנחנו מתחרטים עליהם ולא היה עלינו לומר. לשון שנחתכת בחלום מישוה או משהו מונע מאיתנו לדבר ולומר את שאנחנו חושבים.

> חלומות נוספים המכילים 'בלשון'

שריטה

לפי האמונה הרווחת אם החולם נשרט, החלום רומז כי קיים מישהו המחפש את רעתו ומרכל מאחרי גבו בלשון הרע.

> חלומות נוספים המכילים 'שריטה'

> חיפוש סמלים בחלום עם בלשון