Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של בנייה

תפריט

מה הפירוש של בנייה בחלום, מה אומר בנייה בחלום?

בנייה

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר שינוים.

> חלומות נוספים המכילים 'בנייה'

חלומות על בנייה

בריכה ריקה בלי מים חלמתי כי בן

בריכה ריקה בלי מים חלמתי כי בן זוגי שרק הכרתי לוקח אותי לשבת איתו איפה שהו ואז הוא אומר נשב בבריכה,אני רואה שיש עבודות בנייה ומספר מקומות של מדרגות אז אמרתי אהה זו הבריכה,פתאום צצו עובדים בכמה מוקדים בבריכה והחלו לעבוד אז יצאנו משם והלכנו למקום אחר,כשבאיזה שלב חיפשתי אותו ולא מצאתי....ואז חיפשתי איך לחזור הביתה

פרושים נוספים לחלום עם בנייה

בנייה

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר שינוים.

> חלומות נוספים המכילים 'בנייה'

> חיפוש סמלים בחלום עם בנייה