להבין את החלום Logo

מה הפירוש בחלום של בסרטן

תפריט כפתור

מה הפירוש של בסרטן בחלום, מה אומר בסרטן בחלום?

בסרטן

אם מישהו חולה בסרטן בחלום, אתה א את מקנאים בו. אין זו קינאה גרידה. לדוגמא ילד החולה בסרטן בחלום, מייצג את עצמכם בילדות ועד כמה שהייתם רוצים לחזור להיות ילדים.

> חלומות נוספים המכילים 'בסרטן'

חלומות על בסרטן

פרושים נוספים לחלום עם בסרטן

בסרטן

אם מישהו חולה בסרטן בחלום, אתה א את מקנאים בו. אין זו קינאה גרידה. לדוגמא ילד החולה בסרטן בחלום, מייצג את עצמכם בילדות ועד כמה שהייתם רוצים לחזור להיות ילדים.

> חלומות נוספים המכילים 'בסרטן'

> חיפוש סמלים בחלום עם בסרטן