Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של בקצפת

תפריט

מה הפירוש של בקצפת בחלום, מה אומר בקצפת בחלום?

בקצפת

הקצפת מסמלת את הריקבון המחשבתי. לאכול תותים בקצפת משמעותו סקס מלוכלך.

> חלומות נוספים המכילים 'בקצפת'

חלומות על בקצפת

פרושים נוספים לחלום עם בקצפת

בקצפת

הקצפת מסמלת את הריקבון המחשבתי. לאכול תותים בקצפת משמעותו סקס מלוכלך.

> חלומות נוספים המכילים 'בקצפת'

> חיפוש סמלים בחלום עם בקצפת