Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של ברבור

תפריט

מה הפירוש של ברבור בחלום, מה אומר ברבור בחלום?

ברבור

הברבור מסמל את היופי והמוות והלא ידוע. לרוב החולם מאוהב.

> חלומות נוספים המכילים 'ברבור'

חלומות על ברבור

פרושים נוספים לחלום עם ברבור

ברבור

הברבור מסמל את היופי והמוות והלא ידוע. לרוב החולם מאוהב.

> חלומות נוספים המכילים 'ברבור'

> חיפוש סמלים בחלום עם ברבור