Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של ברווז לבן

תפריט

מה הפירוש של ברווז לבן בחלום, מה אומר ברווז לבן בחלום?

ברווז לבן

לפי האמונה הרווחת אם ברווזים לבנים מסתובבים בחצר כפרית – החלום מבשר שפע לבית החולם.

> חלומות נוספים המכילים 'ברווז לבן'

חלומות על ברווז לבן

פרושים נוספים לחלום עם ברווז לבן

ברווז לבן

לפי האמונה הרווחת אם ברווזים לבנים מסתובבים בחצר כפרית – החלום מבשר שפע לבית החולם.

> חלומות נוספים המכילים 'ברווז לבן'

> חיפוש סמלים בחלום עם ברווז לבן