Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של גבות

תפריט

מה הפירוש של גבות בחלום, מה אומר גבות בחלום?

גבות

לפי תודעה רוחנית רמז לבחינת נושא או התפעלות ממשהו.

> חלומות נוספים המכילים 'גבות'

חלומות על גבות

אמא בת 70 פלוס חיה בבת אבות

אמא בת 70 פלוס חיה בבת אבות חלמתי שאני רואה אותה מתה בתוך תכרכים שקופים בד אדום שקוף ועליו ניילון שקוף גופתה מונחת לפני קבורה אני עומדת עם דודתי להפרד מהגופה ואז אני רואה שאימי מרימה את הגבות ואני מעירה את תשומת ליבה של דודתי ואז אני מוציאה אותה מהשקית אמי נעמדת מולי מותשת ואני מחבקת ומנשקת אותה והיא מתרפקת עלי ודודתי היתה על הארץ מתפרקת בבכי

פרושים נוספים לחלום עם גבות

גבות של מישהו

לפי האמונה הרווחת סימן להפרעות בלתי צפויות.

> חלומות נוספים המכילים 'גבות של מישהו'

גבות

לפי תודעה רוחנית רמז לבחינת נושא או התפעלות ממשהו.

> חלומות נוספים המכילים 'גבות'

> חיפוש סמלים בחלום עם גבות