Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של גבעה

תפריט

מה הפירוש של גבעה בחלום, מה אומר גבעה בחלום?

גבעה

לפי האמונה הרווחת לתפס על גבעה בחלום – סימן טוב במקרה שאתם תצליחו להגיע לפסגה.

> חלומות נוספים המכילים 'גבעה'

חלומות על גבעה

חלמתי שאני ברכב על הר בירידה ובא

חלמתי שאני ברכב על הר בירידה ובא כלי רכב מולי ירדתי מהדרך והרכב שבא מולי נכנס למערה בין השיחים בירידה ראיתי שתי פומות שחורות שתוקפות חתולים שחורים שהגעתי למטה במורד גבעה קפצה פומה אחת לתקוף אותי והשמיעה יללה וקמעט שתפסה אותי

פרושים נוספים לחלום עם גבעה

גבעה

לפי האמונה הרווחת לתפס על גבעה בחלום – סימן טוב במקרה שאתם תצליחו להגיע לפסגה.

> חלומות נוספים המכילים 'גבעה'

> חיפוש סמלים בחלום עם גבעה