Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של גבר שמן

תפריט

מה הפירוש של גבר שמן בחלום, מה אומר גבר שמן בחלום?

גבר שמן

לפי האמונה הרווחת צפויים לך רגעים נעימים.

> חלומות נוספים המכילים 'גבר שמן'

חלומות על גבר שמן

היה גבר שמן שאני לא מכירה שאמר

היה גבר שמן שאני לא מכירה שאמר לשלוש לשים להרביץ לי אחת מיהן הביא לי סטירה נפלתי על הריצפה והתחלתי להסביר להן בסימנים שיש לי ילדה בבית והן היתיישבו לידיי והתחילו לגעת לי בבטן חשבו שאני בהריון

פרושים נוספים לחלום עם גבר שמן

גבר שמן

לפי האמונה הרווחת צפויים לך רגעים נעימים.

> חלומות נוספים המכילים 'גבר שמן'

גבר שמן וגבוה

לפי תודעה רוחנית מישהו מאיים עליך או שחשת איום מסוג זה.

> חלומות נוספים המכילים 'גבר שמן וגבוה'

> חיפוש סמלים בחלום עם גבר שמן