Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של גיס

תפריט

מה הפירוש של גיס בחלום, מה אומר גיס בחלום?

גיס

לפי האמונה הרווחת תלוי בהקשר בו הופיע בחלום,בד"כ משקף משהו באישיותו של החולם.

> חלומות נוספים המכילים 'גיס'

חלומות על גיס

פרושים נוספים לחלום עם גיס

גיסתי

גיסה בחלום סמל לעניינים לא פתורים

> חלומות נוספים המכילים 'גיסתי'

גיס

לפי האמונה הרווחת תלוי בהקשר בו הופיע בחלום,בד"כ משקף משהו באישיותו של החולם.

> חלומות נוספים המכילים 'גיס'

נגיסה מאוכל של אדם אחר

לפי האמונה הרווחת נגיסה" מרעיון או מחשבה של מישהו אחר,ייתכן גם צורך בסיפוק מיני.

> חלומות נוספים המכילים 'נגיסה מאוכל של אדם אחר'

> חיפוש סמלים בחלום עם גיס