Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של גניבת תיק

תפריט

מה הפירוש של גניבת תיק בחלום, מה אומר גניבת תיק בחלום?

גניבת תיק

לפי תודעה רוחנית מישהו לקח ידע/מידע שמור.

> חלומות נוספים המכילים 'גניבת תיק'

חלומות על גניבת תיק

גניבת תיק באיזה כנס, או מפגש בקופ'ח,

גניבת תיק באיזה כנס, או מפגש בקופ'ח, היינו קבוצה גדולה, והתיק היה לידי, ופתאום אני מגלה שהוא נעלם, אני נכנסת ללחץ, שואלת את האנשים שהיו איתי, נכנסת לקופ' ח, וגם שם שואלת ונכנסת ממש ללחץ, שמחה שהתעוררתי ומגלה שזה רק חלום...

פרושים נוספים לחלום עם גניבת תיק

גניבת תיק

לפי תודעה רוחנית מישהו לקח ידע/מידע שמור.

> חלומות נוספים המכילים 'גניבת תיק'

> חיפוש סמלים בחלום עם גניבת תיק