Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של גרביים

תפריט

מה הפירוש של גרביים בחלום, מה אומר גרביים בחלום?

גרביים

לפי תודעה רוחנית הגנה על אופן האחיזה במציאות

> חלומות נוספים המכילים 'גרביים'

חלומות על גרביים

חלום על בן זוג שנפרד ממני הוא

חלום על בן זוג שנפרד ממני הוא חוזר לדירה שגרנו בה חצי שנה הוא נכנס מתיישב על הספה מוריד גרביים נעליים צוחק מחייך לצדדים (לא ראיתי מי עוד היה ) היסתכלתי עליו ואז הוא קם נשען על השיש ובוהה בי במבט קר וקשוח

פרושים נוספים לחלום עם גרביים

גרביים

לפי תודעה רוחנית הגנה על אופן האחיזה במציאות

> חלומות נוספים המכילים 'גרביים'

גרביים מלוכלכות

לפי האמונה הרווחת רווחים כספיים שהושגו שלא כראוי .

> חלומות נוספים המכילים 'גרביים מלוכלכות'

> חיפוש סמלים בחלום עם גרביים