Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של גשם חזק

תפריט

מה הפירוש של גשם חזק בחלום, מה אומר גשם חזק בחלום?

גשם חזק

לפי האמונה הרווחת ייתכן שהחולם צפוי להרגיש דאגה גדולה בקרוב.

> חלומות נוספים המכילים 'גשם חזק'

חלומות על גשם חזק

פרושים נוספים לחלום עם גשם חזק

גשם חזק

לפי האמונה הרווחת ייתכן שהחולם צפוי להרגיש דאגה גדולה בקרוב.

> חלומות נוספים המכילים 'גשם חזק'

> חיפוש סמלים בחלום עם גשם חזק