Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של גשר לא גמור, קטוע באמצע

תפריט

מה הפירוש של גשר לא גמור, קטוע באמצע בחלום, מה אומר גשר לא גמור, קטוע באמצע בחלום?

גשר לא גמור, קטוע באמצע

לפי תודעה רוחנית גשר אתה נמצה במצב של מעבר או גישור בין שני פרקים בחייך אך אין הדבר עולה בידך לבצע גישור זה

> חלומות נוספים המכילים 'גשר לא גמור, קטוע באמצע'

חלומות על גשר לא גמור, קטוע באמצע

פרושים נוספים לחלום עם גשר לא גמור, קטוע באמצע

גשר לא גמור, קטוע באמצע

לפי תודעה רוחנית גשר אתה נמצה במצב של מעבר או גישור בין שני פרקים בחייך אך אין הדבר עולה בידך לבצע גישור זה

> חלומות נוספים המכילים 'גשר לא גמור, קטוע באמצע'

> חיפוש סמלים בחלום עם גשר לא גמור, קטוע באמצע