Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של דם בעיניים

תפריט

מה הפירוש של דם בעיניים בחלום, מה אומר דם בעיניים בחלום?

דם בעיניים

לפי תודעה רוחנית מעלים עין

> חלומות נוספים המכילים 'דם בעיניים'

חלומות על דם בעיניים

חלמתי שאחותי הגיע אלי ואמרה לי אני

חלמתי שאחותי הגיע אלי ואמרה לי אני צריכה לאמר לך מה עבר עלי ובמקביל ראיתי בריצפנ סוג של אוכל בהיר שאוכלים אותו ואני לא רואה מי אוכל ואז אני רואה את בעלי עם דם בעיניים ונבהלתי בעלי העיר איתי ואמר שצעקתי

פרושים נוספים לחלום עם דם בעיניים

ודם

דם ברגל: לפי תודעה רוחנית אזהרה דם בעיניים: לפי תודעה רוחנית מעלים עין דם בראש: לפי תודעה רוחנית מחשבות רעות דם על הרגליים: לפי תודעה רוחנית זהירות בדרכים דם מאף: לפי תודעה רוחנית זהירות דם באצבע ברגל: לפי תודעה רוחנית זהירות בדרך בה אתה בוחר דם בתוך הפה: לפי תודעה רוחנית זהירות ממה שאתה הולך לומר דם מהטבור לבן זוג או לבן משפחה: לפי תודעה רוחנית אזהרה דם כתום: לפי תודעה רוחנית משיכה מינית מופרזת דם מהאוזן: לפי תודעה רוחנית לא מקשיב

> חלומות נוספים המכילים 'ודם'

דם

דם ברגל: לפי תודעה רוחנית אזהרה דם בעיניים: לפי תודעה רוחנית מעלים עין דם בראש: לפי תודעה רוחנית מחשבות רעות דם על הרגליים: לפי תודעה רוחנית זהירות בדרכים דם מאף: לפי תודעה רוחנית זהירות דם באצבע ברגל: לפי תודעה רוחנית זהירות בדרך בה אתה בוחר דם בתוך הפה: לפי תודעה רוחנית זהירות ממה שאתה הולך לומר דם מהטבור לבן זוג או לבן משפחה: לפי תודעה רוחנית אזהרה דם כתום: לפי תודעה רוחנית משיכה מינית מופרזת דם מהאוזן: לפי תודעה רוחנית לא מקשיב

> חלומות נוספים המכילים 'דם'

דם בעיניים

לפי תודעה רוחנית מעלים עין

> חלומות נוספים המכילים 'דם בעיניים'

> חיפוש סמלים בחלום עם דם בעיניים