Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של דמעות

תפריט

מה הפירוש של דמעות בחלום, מה אומר דמעות בחלום?

דמעות

לפי האמונה הרווחת צפוי לך עתיד מאושר ואירועים מאושרים. לפי האמונה הרווחת רגשות מתפרצים ומתפרקים

> חלומות נוספים המכילים 'דמעות'

חלומות על דמעות

פרושים נוספים לחלום עם דמעות

בלגן

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על עגמת נפש, דמעות.

> חלומות נוספים המכילים 'בלגן'

דמעות בכי מר

לפי האמונה הרווחת מעבר קיצוני ממצב אחד לשני, וצריך אומץ לב בכדי להתגבר על המצב ועל ההפתעות בחיים.

> חלומות נוספים המכילים 'דמעות בכי מר'

דמעות

לפי האמונה הרווחת צפוי לך עתיד מאושר ואירועים מאושרים. לפי האמונה הרווחת רגשות מתפרצים ומתפרקים

> חלומות נוספים המכילים 'דמעות'

> חיפוש סמלים בחלום עם דמעות