Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של האבא

תפריט

מה הפירוש של האבא בחלום, מה אומר האבא בחלום?

האבא

לחלום על אבא בחלום מראה על חוסר יציבות בחיים. הצורך בהגנה ומיגננה והפחד מהלא נודע.

> חלומות נוספים המכילים 'האבא'

חלומות על האבא

מחזיקה תינוק שלא שלי, הוא מחייך אליי

מחזיקה תינוק שלא שלי, הוא מחייך אליי ואני מרגישה הכי שמחה ומאושרת בעולם, ששום דבר לא קיים חוץ ממנו עוברת עם האמא והאבא שזה מישהו שיצאתי איתו לאילת לגדל את התינוק

פרושים נוספים לחלום עם האבא

האבא

לחלום על אבא בחלום מראה על חוסר יציבות בחיים. הצורך בהגנה ומיגננה והפחד מהלא נודע.

> חלומות נוספים המכילים 'האבא'

אבא מבקש שאבקר אותו נפטר לפני עשר שנים

לפי תודעה רוחנית כנראה שישנם מספר נושאים לא פתורים או לא סגורים עם האבא ולכן מבקש לבקר אותו בבית הקברות.

> חלומות נוספים המכילים 'אבא מבקש שאבקר אותו נפטר לפני עשר שנים'

אבי שנפטר מתקרב אלי ועושה לי הנשמה מפה לפה בעמידה

לפי תודעה רוחנית האבא עוזר לך ונותן לך עוד "אויר לנשימה". יתכן שמדובר בכסף.

> חלומות נוספים המכילים 'אבי שנפטר מתקרב אלי ועושה לי הנשמה מפה לפה בעמידה'

> חיפוש סמלים בחלום עם האבא