Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של הופעה

תפריט

מה הפירוש של הופעה בחלום, מה אומר הופעה בחלום?

הופעה

לפי האמונה הרווחת אם הופעה בסרט או בהצגה, החלום משקף צורך של החולם להיות "בקדמת הבמה", או במרכז העיניינים, ולמשוך אליו את כל תשומת הלב.

> חלומות נוספים המכילים 'הופעה'

חלומות על הופעה

חלמתי שמישהו מסטול וכוחני התנפל עלי בדרך

חלמתי שמישהו מסטול וכוחני התנפל עלי בדרך לכניסה להופעה והתחלתי להתווכח איתו שיעזוב אותי ואחרי זה הוא יושב ומקיא ואת הקיא שלו שם לי בכל הראש כולן ולא עזב אותי עד שהזמנתי משטרה.

פרושים נוספים לחלום עם הופעה

הופעה של להקה

לפי האמונה הרווחת לראות בחלום הופעה של להקה מצביע על כך, שהחולם יקבל הוקרה בפומבי.

> חלומות נוספים המכילים 'הופעה של להקה'

טבור-בטן

לפי האמונה הרווחת לראות או להרגיש אותו בחלום מצביע על הופעה חסרת שיקול דעת.

> חלומות נוספים המכילים 'טבור-בטן'

הופעה

לפי האמונה הרווחת אם הופעה בסרט או בהצגה, החלום משקף צורך של החולם להיות "בקדמת הבמה", או במרכז העיניינים, ולמשוך אליו את כל תשומת הלב.

> חלומות נוספים המכילים 'הופעה'

> חיפוש סמלים בחלום עם הופעה