Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של הטבעת

תפריט

מה הפירוש של הטבעת בחלום, מה אומר הטבעת בחלום?

הטבעת

הטבעת, אם היא טבעת נישואין מיצגת מחוייבות שקיימת ואנחנו מעוניינים להיפטר ממנה. אם היא טבעת רגילה, זהו סימן שאנו עלולים להישדד או לאבד משהו חשוב.

> חלומות נוספים המכילים 'הטבעת'

חלומות על הטבעת

חלמתי על מקום נראה שזה היה בית

חלמתי על מקום נראה שזה היה בית כנסת עברתי שם במקרה ואז מישהו נתן לי קופסה והיה בא כמו בריא כזה יפה שאיך שאתה נותן בו ביס יוצא משם ביצה בתוך הפה ומשם איזה כמו תולעת כזאת שיוצאת מפי הטבעת

פרושים נוספים לחלום עם הטבעת

הטבעת

הטבעת, אם היא טבעת נישואין מיצגת מחוייבות שקיימת ואנחנו מעוניינים להיפטר ממנה. אם היא טבעת רגילה, זהו סימן שאנו עלולים להישדד או לאבד משהו חשוב.

> חלומות נוספים המכילים 'הטבעת'

> חיפוש סמלים בחלום עם הטבעת