להבין את החלום Logo

מה הפירוש בחלום של הנחיריים

תפריט כפתור

מה הפירוש של הנחיריים בחלום, מה אומר הנחיריים בחלום?

הנחיריים

שיצא דם מנחיריו - יחלה ויתרפא. אם נתלכלך בדם - הפסיד ממונו.

> חלומות נוספים המכילים 'הנחיריים'

חלומות על הנחיריים

פרושים נוספים לחלום עם הנחיריים

הנחיריים

שיצא דם מנחיריו - יחלה ויתרפא. אם נתלכלך בדם - הפסיד ממונו.

> חלומות נוספים המכילים 'הנחיריים'

> חיפוש סמלים בחלום עם הנחיריים