Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של הפלגה

תפריט

מה הפירוש של הפלגה בחלום, מה אומר הפלגה בחלום?

הפלגה

לפי תודעה רוחנית אורח חיים לא יציב, תלוי בהרבה רגשות.

> חלומות נוספים המכילים 'הפלגה'

חלומות על הפלגה

בערב אחד יש סערה והפלגה על רפסודה

בערב אחד יש סערה והפלגה על רפסודה שתוך כדי יש בבעלותי גור של נמר שחור גור צ׳ינצ׳ילה ועוד 2 בעלי חיים לצערי עם הסופה גור הנמרים מת

פרושים נוספים לחלום עם הפלגה

הפלגה בים

לפי תודעה רוחנית אורח חיים לא יציב, תלוי בהרבה רגשות סוערים

> חלומות נוספים המכילים 'הפלגה בים'

הפלגה

לפי תודעה רוחנית אורח חיים לא יציב, תלוי בהרבה רגשות.

> חלומות נוספים המכילים 'הפלגה'

> חיפוש סמלים בחלום עם הפלגה