Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של הפרדס

תפריט

מה הפירוש של הפרדס בחלום, מה אומר הפרדס בחלום?

הפרדס

מסמלים חיבור אל הטבע גם אם החולם עבד בהם או רק טייל,ומביעים את תחושת השלווה והרוגע של החולם. לפרדס גם משמעות קבלית עמוקה של סוד וסתרים.

> חלומות נוספים המכילים 'הפרדס'

חלומות על הפרדס

הייתי בסירה ואז הייתי ליד ילדה שאני

הייתי בסירה ואז הייתי ליד ילדה שאני מכיר ולאחר מכן הרגשתי שהיא מאוכזת ממני ושאלתי ילד שבחיים לא ראיתי למה גרמתי לה להיות עצובה והוא אמר לי נאצים לאחר מכן הרגשתי רע ובסוף הלכתי בין הפרדסים וכשחציתי כביש מסוכן המורה שלי בדיוק עצרה ושאלה אותי למה אני עושה את זה ושזה מסוכן לעבור את הכביש

פרושים נוספים לחלום עם הפרדס

הפרדס

מסמלים חיבור אל הטבע גם אם החולם עבד בהם או רק טייל,ומביעים את תחושת השלווה והרוגע של החולם. לפרדס גם משמעות קבלית עמוקה של סוד וסתרים.

> חלומות נוספים המכילים 'הפרדס'

> חיפוש סמלים בחלום עם הפרדס