Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של הריון

תפריט

מה הפירוש של הריון בחלום, מה אומר הריון בחלום?

הריון

לפי האמונה הרווחת ראה ערך היריון

> חלומות נוספים המכילים 'הריון'

חלומות על הריון

פרושים נוספים לחלום עם הריון

דג

דגים מסמלים פריון. לבחורה לראות דג בחלום ייתכן והריון מתממש ובא. גם גבר החולם על דגים ייתכן והוא מוכן להיות לאב. דג מסמל גם על פי הבודהיזם משוה חמקמק ולא טוב, ייתכן ומשהו חומק מבין ידכם. דגים בצלחת ייתכן ומראה על תאומים. דג בלי ראש הוא הבטחה של מומשה.

> חלומות נוספים המכילים 'דג'

שחברה שלי בהריון

חברה שלי בהריון מסמל קנאה בחברה

> חלומות נוספים המכילים 'שחברה שלי בהריון'

חברה שלי בהריון

חברה שלי בהריון מסמל קנאה בחברה

> חלומות נוספים המכילים 'חברה שלי בהריון'

> חיפוש סמלים בחלום עם הריון