Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של הרצפה

תפריט

מה הפירוש של הרצפה בחלום, מה אומר הרצפה בחלום?

הרצפה

רצפה בחלום מסמלת את מצבו הנפשי של החולם. רצפה רעועה מראה על חוסר יציבות נפשי, רצפת עץ, חיבור לאדמה, רצפה נקייה מחשבות מלוכלכות, רצפה מלוכלכת מראה על סדר שצריך לעשות בחיים. רצפת בטון, מלחמה.

> חלומות נוספים המכילים 'הרצפה'

חלומות על הרצפה

אני בהריון ממש מתקדם, נושאת תינוק עבור

אני בהריון ממש מתקדם, נושאת תינוק עבור חברה שלי. העובר לא הצליח להתפתח אצלה ועבר להתפתח אצלי. אני הולכת לחדר לידה מחכה לרופא, מפחדת לעמוד כי מרגישה שהתינוק תכף יוצא. כורעת על הרצפה, בעלי זוחל אלי ומחבק אותי מאחור ואני מתחילה ללדת.

אש גדולה שגרמה לשרפה של אלפי בתים

אש גדולה שגרמה לשרפה של אלפי בתים ושדות כל הפך להיות שומם ורק מבני אדם. נשארתי בודדה, בנוסף ראיתי שני גמלים ענקיים מותלים על הרצפה ומדממים ונמר שגם היה גדול וראה גם הוא היה פצוע הוא לא שיקף שום סכנה.

פרושים נוספים לחלום עם הרצפה

הרצפה

רצפה בחלום מסמלת את מצבו הנפשי של החולם. רצפה רעועה מראה על חוסר יציבות נפשי, רצפת עץ, חיבור לאדמה, רצפה נקייה מחשבות מלוכלכות, רצפה מלוכלכת מראה על סדר שצריך לעשות בחיים. רצפת בטון, מלחמה.

> חלומות נוספים המכילים 'הרצפה'

> חיפוש סמלים בחלום עם הרצפה