Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של השריפה

תפריט

מה הפירוש של השריפה בחלום, מה אומר השריפה בחלום?

השריפה

שריפה בחלום מסמלת קנאה באחר.

> חלומות נוספים המכילים 'השריפה'

חלומות על השריפה

חלמתי שאני בפריז אצל דודים עם חברים

חלמתי שאני בפריז אצל דודים עם חברים שלי והיה שריפה וכולם רצו אבל גם בכיוון השני היה שריפה אז נתקענו באמצע ואז כולנו צערנו ״השריפה נכבת״ ( והיא לא ) ואז עשינו מהצעקות האלה מן שיר כזה עם קצב

פרושים נוספים לחלום עם השריפה

השריפה

שריפה בחלום מסמלת קנאה באחר.

> חלומות נוספים המכילים 'השריפה'

> חיפוש סמלים בחלום עם השריפה