Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של התרגזות

תפריט

מה הפירוש של התרגזות בחלום, מה אומר התרגזות בחלום?

התרגזות

לפי האמונה הרווחת צפויים מריבות במשפחה. לאחר חלום כזה לא כדאי לקום מוקדם מדי. התרגזות, שהרגשתם בחלום, צפויה להופיע בתור אי נעימויות קטנות למחרת אחרי החלום.

> חלומות נוספים המכילים 'התרגזות'

חלומות על התרגזות

פרושים נוספים לחלום עם התרגזות

התרגזות

לפי האמונה הרווחת צפויים מריבות במשפחה. לאחר חלום כזה לא כדאי לקום מוקדם מדי. התרגזות, שהרגשתם בחלום, צפויה להופיע בתור אי נעימויות קטנות למחרת אחרי החלום.

> חלומות נוספים המכילים 'התרגזות'

> חיפוש סמלים בחלום עם התרגזות