Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של ויברטור

תפריט

מה הפירוש של ויברטור בחלום, מה אומר ויברטור בחלום?

ויברטור

לפי תודעה רוחנית רמז על צורך בשינוי מאדישה ליותר מרוגשת.

> חלומות נוספים המכילים 'ויברטור'

חלומות על ויברטור

ת. אשה שלטה בקבוצה של נשים ואני

ת. אשה שלטה בקבוצה של נשים ואני ביניהן והייתה מתעללת בנו בכך שהייתה מכניסה לנו דרך אברי המין עד לבטן מוט מתכת שלא דומה לויברטור בכל צורה, מוט ארוך שבמרכזו סליל חשמלי, והייתה מחברת את זה לחשמל ומחשמלת אותנו בתוך הבטן. לא ממיתה, רק מכאיבה.

ת. אשה שלטה בקבוצה של נשים ואני

ת. אשה שלטה בקבוצה של נשים ואני ביניהן והייתה מתעללת בנו בכך שהייתה מכניסה לנו דרך אברי המין עד לבטן מוט מתכת שלא דומה לויברטור בכל צורה, מוט ארוך שבמרכזו סליל חשמלי, והייתה מחברת את זה לחשמל ומחשמלת אותנו בתוך הבטן. לא ממיתה, רק מכאיבה.

פרושים נוספים לחלום עם ויברטור

ויברטור

לפי תודעה רוחנית רמז על צורך בשינוי מאדישה ליותר מרוגשת.

> חלומות נוספים המכילים 'ויברטור'

> חיפוש סמלים בחלום עם ויברטור