Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של זבל

תפריט

מה הפירוש של זבל בחלום, מה אומר זבל בחלום?

זבל

לפי האמונה הרווחת רמז שהחולם לא יסתדר טוב עם ענייניו.

> חלומות נוספים המכילים 'זבל'

חלומות על זבל

סבתא שנפטרה מתה עוזרת לה לנקות והיא

סבתא שנפטרה מתה עוזרת לה לנקות והיא רוצה לעזור גם כן עם הזבל אני פותחת את דלת הבית ורואה שהזבל הפוך אחר חיפשתי אותה ומצאתי אותה בשירותים עושה את צרכיה והיא כועסת מבואסת שלא היצליחה ליזרוק את הזבל לעזור ובסוף אני זרקתי לה

חלמתי שאני בבית ההורים שלי, ואמא שלי

חלמתי שאני בבית ההורים שלי, ואמא שלי במטבח מתעסקת עם מדיח כילים חדש שקיבלה, ומרימה שקית זבל כי אין מקום היא קורעת את הידית של השקית ואני יודעת מה הכוונה שלה בכך ואני מסבירה לה שזה לא יתפס לה טוב והיא מתלוננת על מדיח הכילים גם אח שלי ואישתו היו בחלום

חלמתי שאני בבית ההורים שלי, ואמא שלי

חלמתי שאני בבית ההורים שלי, ואמא שלי במטבח מתעסקת עם מדיח כילים חדש שקיבלה, ומרימה שקית זבל כי אין מקום היא קורעת את הידית של השקית ואני יודעת מה הכוונה שלה בכך ואני מסבירה לה שזה לא יתפס לה טוב והיא מתלוננת על מדיח הכילים

פרושים נוספים לחלום עם זבל

זבל

לפי האמונה הרווחת רמז שהחולם לא יסתדר טוב עם ענייניו.

> חלומות נוספים המכילים 'זבל'

> חיפוש סמלים בחלום עם זבל