Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של זוג נעליים

תפריט

מה הפירוש של זוג נעליים בחלום, מה אומר זוג נעליים בחלום?

זוג נעליים

לפי האמונה הרווחת אם הנעליים חדשות ונקיות – זהו סימן להצלחה, ואילו אם הן ישנות ומלוכלכות – זהו סימן של אי-הצלחה.

> חלומות נוספים המכילים 'זוג נעליים'

חלומות על זוג נעליים

חלמתי שחברה שלי בהריון והיא נועלת זוג

חלמתי שחברה שלי בהריון והיא נועלת זוג נעליים שאני איבדתי בחיי האמיתיים מזמן ובחלום אני מבקשת ממנה להוריד את הנעליים ולהחזיר לי אותם, היא מורידה באותו רגע וכשהנעליים בידי אני שמה לב שהן מלוכלכות קצת בבוץ

פרושים נוספים לחלום עם זוג נעליים

זוג נעליים

לפי האמונה הרווחת אם הנעליים חדשות ונקיות – זהו סימן להצלחה, ואילו אם הן ישנות ומלוכלכות – זהו סימן של אי-הצלחה.

> חלומות נוספים המכילים 'זוג נעליים'

> חיפוש סמלים בחלום עם זוג נעליים