Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של זיתים

תפריט

מה הפירוש של זיתים בחלום, מה אומר זיתים בחלום?

זיתים

לפי האמונה הרווחת זיתים על עץ הזית – סימן טוב. מבשר הכרה של עמיתיכם וחבריכם הקרובים. צפויים הכנסות פיננסיות משמעותיות. לאישה בהריון החלום מבשר לידה קלה ותינוק בריא.

> חלומות נוספים המכילים 'זיתים'

חלומות על זיתים

פרושים נוספים לחלום עם זיתים

זיתים

לפי האמונה הרווחת זיתים על עץ הזית – סימן טוב. מבשר הכרה של עמיתיכם וחבריכם הקרובים. צפויים הכנסות פיננסיות משמעותיות. לאישה בהריון החלום מבשר לידה קלה ותינוק בריא.

> חלומות נוספים המכילים 'זיתים'

זיתים ומלח

לפי תודעה רוחנית חיים ארוכים ומתובלים.

> חלומות נוספים המכילים 'זיתים ומלח'

> חיפוש סמלים בחלום עם זיתים