Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של זפת

תפריט

מה הפירוש של זפת בחלום, מה אומר זפת בחלום?

זפת

תקוע, תקועה אי יכולת לזוז או מעשה רע שנעשה בעבר

> חלומות נוספים המכילים 'זפת'

חלומות על זפת

פגשתי אדם המוכר לי, בעבר עזר לי

פגשתי אדם המוכר לי, בעבר עזר לי מאד לפתור מצב מורכב. לאחרונה הבעיה התעוררה שוב והוא סרב להתערב. בחלום נישקתי אותו ומרחתי את פניו בזפת.

פרושים נוספים לחלום עם זפת

זפת

תקוע, תקועה אי יכולת לזוז או מעשה רע שנעשה בעבר

> חלומות נוספים המכילים 'זפת'

זפת על הרגלים

לפי האמונה הרווחת אפשר להיכנס לחברה לא רצויה.

> חלומות נוספים המכילים 'זפת על הרגלים'

זפת על הכביש

לפי האמונה הרווחת סממן לבריאות טובה.

> חלומות נוספים המכילים 'זפת על הכביש'

> חיפוש סמלים בחלום עם זפת