Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של חולדות

תפריט

מה הפירוש של חולדות בחלום, מה אומר חולדות בחלום?

חולדות

חלום על חולדות יכול לסמל שיש לכם פחד פנימי שמישהו רוצה לדקור אתכם מגב, חורש מזימות נגדכם ומנסה להכשיל אתכם.שמישהו בקרוב יצא מולנו לקרב. חולדות גם עלולת לייצג מחשבות אותם אנחנו מנסים להסתיר - מחשבות שאנחנו לא רואים את עצמינו מזדהים איתן: זו יכולה להיות תחושת קנאה או תחושת אשמה. על פי האמונה הרווחת והמיסטית, חולדות מצביעות על אויבים.

> חלומות נוספים המכילים 'חולדות'

חלומות על חולדות

הייתי במקום חשוך ומוזר עם עוד משהי

הייתי במקום חשוך ומוזר עם עוד משהי שישנה פתאום יצאת שלוש או ארבע חולדות ליד איפה שישבתי עשיתי רעש שלום הלכו נשארה אחת עם זנב חתוך והיא באה לנשוך אותי

חלמתי שראיתי את שני הכלבים שלי נובחים

חלמתי שראיתי את שני הכלבים שלי נובחים ואז אני מסתכלת מה מציק להם ואני רואה חור בקיר שיוצאים ממנו חולדות וצעקתי לאמא שלי שתבוא ואז החולדות נכנסו בחזרה לחור בקיר וראיתי שהכלבה שלי בהריון ובמציאות היא מעוקרת

פרושים נוספים לחלום עם חולדות

חולדות

חלום על חולדות יכול לסמל שיש לכם פחד פנימי שמישהו רוצה לדקור אתכם מגב, חורש מזימות נגדכם ומנסה להכשיל אתכם.שמישהו בקרוב יצא מולנו לקרב. חולדות גם עלולת לייצג מחשבות אותם אנחנו מנסים להסתיר - מחשבות שאנחנו לא רואים את עצמינו מזדהים איתן: זו יכולה להיות תחושת קנאה או תחושת אשמה. על פי האמונה הרווחת והמיסטית, חולדות מצביעות על אויבים.

> חלומות נוספים המכילים 'חולדות'

> חיפוש סמלים בחלום עם חולדות