Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של חזה חשוף

תפריט

מה הפירוש של חזה חשוף בחלום, מה אומר חזה חשוף בחלום?

חזה חשוף

הצורך הקירבה והגנה. רואה אישה עם חזה חשוף מולו או אישה החולמת על גבר בחזה חשוף מחפשת את החום הגברי או החום האימהי. חיבור לאדמה ולילדות.

> חלומות נוספים המכילים 'חזה חשוף'

חלומות על חזה חשוף

פרושים נוספים לחלום עם חזה חשוף

חזה חשוף

הצורך הקירבה והגנה. רואה אישה עם חזה חשוף מולו או אישה החולמת על גבר בחזה חשוף מחפשת את החום הגברי או החום האימהי. חיבור לאדמה ולילדות.

> חלומות נוספים המכילים 'חזה חשוף'

> חיפוש סמלים בחלום עם חזה חשוף